Tietosuojaseloste: Paikallistaksi

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Qupio Solutions Oy / Paikallistaksi

Y-tunnus: 2849637-8

Osoite: Vetokuja 4, 01610 Vantaa

Sähköposti: asiakaspalvelu@paikallistaksi.fi

2. Rekisterin nimi

Paikallistaksi-käyttäjärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tarjota Paikallistaksi-palvelun käyttäjille luotettava ja tehokas taksipalvelu. Henkilötietoja kerätään ja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Käyttäjän tunnistaminen ja autentikointi
 • Palvelun tilausten ja matkojen hallinta ja toteuttaminen
 • Asiakaspalvelun tarjoaminen ja yhteydenpito käyttäjiin
 • Palvelun parantaminen ja kehittäminen
 • Markkinointitarkoituksiin (vain suostumuksen perusteella)
 • Palvelun turvallisuuden ja väärinkäytösten estäminen ja tutkiminen

4. Kerättävät henkilötiedot

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sijaintitiedot (GPS)
 • Maksutiedot (käsitellään luotettavien kolmansien osapuolten kautta)
 • Tilaus- ja matkatiedot
 • Palautteet ja arvioinnit

5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi tai sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

6. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta, paitsi seuraavissa tilanteissa:

 • Tietojen käsittelyyn osallistuvat alihankkijat ja yhteistyökumppanit, jotka toimivat meidän puolestamme ja sitoutuvat käsittelemään tietoja luottamuksellisesti ja tietosuojan vaatimusten mukaisesti.
 • Oikeudelliset velvoitteet ja viranomaisten pyynnöt, jotka edellyttävät henkilötietojen luovuttamista.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietosuojan toteuttaminen

Qupio Solutions Oy toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, paljastumista, muuttamista tai tuhoutumista vastaan. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan soveltuvan lainsäädännön vaatimuksia, mukaan lukien GDPR.

9. Käyttäjän oikeudet

Käyttäjänä sinulla on oikeus:

 • Tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot.
 • Pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista.
 • Perua suostumuksesi tietojen käsittelyyn.
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä.
 • Vastustaa tietojen käsittelyä.
 • Saada henkilötiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöistämme, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [Lisää yrityksen sähköpostiosoite].

Käyttöehdot: Paikallistaksi

1. Määritelmät

a) ”Palvelu” tarkoittaa Paikallistaksi-taksisovellusta, jota ylläpitää Qupio Solutions Oy.

b) ”Käyttäjä” tarkoittaa henkilöä, joka käyttää Palvelua ja hyväksyy nämä käyttöehdot.

2. Palvelun käyttö

Käyttäjän tulee olla vähintään 18-vuotias tai vanhempi käyttääkseen Palvelua. Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja sitoutuu olemaan jakamatta tiliään tai kirjautumistietojaan muiden kanssa.

3. Maksut ja peruutukset

Palvelun käyttäjä sitoutuu maksamaan sovitun hinnan tilaamastaan taksipalvelusta. Maksut suoritetaan Palvelun kautta, ja käyttäjä on velvollinen antamaan oikeat maksutiedot. Peruutukset ja muutokset tilauksissa tulee tehdä ajoissa, ja käyttäjä ymmärtää, että peruuttamattomista tai myöhästyneistä tilauksista voidaan periä maksu.

4. Henkilötietojen käsittely

Palvelun käyttöön sovelletaan tietosuojaselosteessa mainittuja ehtoja ja käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn Palvelun tietosuojakäytännön mukaisesti.

5. Vastuunrajoitus

Qupio Solutions Oy ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai sen keskeytyksistä, teknisistä häiriöistä, käyttäjän antamista virheellisistä tiedoista tai kolmansien osapuolten toiminnasta.

6. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitatilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla osapuolten kesken. Mikäli riitaa ei saada ratkaistua neuvotteluin, riitatilanteet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

7. Muutokset käyttöehtoihin

Qupio Solutions Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Palvelun kautta tai verkkosivuillaan. Käyttäjän jatkaessa Palvelun käyttöä muutosten jälkeen oletetaan käyttäjän hyväksyneen päivitetyt käyttöehdot.

Viimeisin päivitys 20.7.2023